Výběrová terminologie
  jde o seznam základnějších termínů, jejichž znalost je požadována ke zkoušce jak ze starší české literatury, tak I z kurzu Úvod do kulturní historie (2. ročník)

   

  kodikologie, kniha
  abreviatura
  antikva
  bastarda
  bordura
  emendace
  foliace
  fraktura
  frontispis
  inkunábule
  korektura
  kurziva
  kustod
  kvart
  marginálie
  oktáv
  paginace
  paleotyp
  redakce
  sedes
  signet
  švabach
  typ
  unciála
  vakát
  živá hlavička

  Typy kodexů a knih
  antifonář
  breviář
  cisioján
  evangeliář
  evangelistář
  graduál
  herbář
  homiliář
  kancionál
  lekcionář
  lucidář
  manuálník
  misál
  parimejník
  pasionál
  penitenciál
  penitenciář
  polyglota
  postila
  smolné knihy
  štambuch

  Literární teorie, literární historie
  akrostich
  alamod
  anagram
  bohemikum
  bohemismus
  bukolika
  časomíra
  disticha
  ekloga
  elogium
  emblematický
  emblém
  epitaf
  epistola
  exemplum
  facetie
  filipika
  glosa
  hagiografie
  chronogram
  interludium
  jokulátor
  komedie dell´arte
  konkluse
  kritická edice
  kvestie
  labyrint
  legenda
  lejch
  manýrismus
  minnesang, -änger
  nekrolog
  opovědník
  pastorela
  periocha
  prolog
  proverbia
  quodlibet
  recitátor
  replika
  revelace
  sentence
  sylabismus
  synopse
  trojdílná strofa
  tropus
  visitatio sepulchri

  Religionistika, liturgie, historiologie
  albigenští
  anál
  antitrinitář
  apokryf
  apologie
  augustinián
  beatifikace
  bekyně
  benediktin
  bula
  cisterciák
  Devotio moderna
  dominikán
  doxologie
  epifanie
  eucharistie
  františkán
  historie
  homilie
  hymnus
  I.H.S.
  I.N.R.I.
  inkarnace
  inkolát
  invokace
  irénismus
  jansenismus
  kanonizace
  kapitula
  kronika
  litanie
  nešpory
  novoutrakvista
  oficium
  oratio
  panegyrik
  pašije
  Paterik
  patron
  patronace
  pentateuch
  perikopa
  piarista
  pietismus
  pikhart
  predikát
  premonstrát
  sekvence
  Septuaginta
  scholastika
  sufragán
  utrakvista
  valdenští
  Vulgáta

  Pedagogika
  beánie
  kolegiátní škola
  partikulární škola
  quadrivium
  trivium

  Obecně
  cantio
  carmen
  collecta
  dictum
  klausule
  miscellanea
  opus
  varia