Úvod

Historie Představení

Herci

Kontakt

Kdo prošel naším spolkem?

Vzhledem k původně  školní povaze spolku Temus Lamus jím prošla řada především studentů. Mnozí z nich jen efemerně, mihli se v jedné roli a možná rádi na tuto skutečnost zapomenuli. Zůstaly po nich i tak užitečné vzpomínky nebo i účelné "pozůstatky", například buben... (Chce-li jej Karolína Körberová, ať se přihlásí!) Jiní však spojili s naším divadelničením jistou nezanedbatelnou část svého života. Chci se pokusit dát dohromady jména všech, kteří se kdy na našich produkcích účastnili, bez ohledu na to, jak velký význam pro naše hraní měli. Vypíšu je tady spolu s rolemi, které kdy přijali; u některých si dovolím krátkou poznámku. Budu postupovat abecedně. Fotografie jsou vybrány jen z našich archivních pramenů, proto je jejich kvalita autentická, tedy kolísavá: někdo je nafocen mnohokrát a kvalitně, někdo vůbec nebo jen špatně. Uvádím ženská příjmení z doby, kdy jejich nositelky s námi hrály, jen v oprávněných případech uvádím i jejich současné jméno (když to má relevenci k našemu souboru).

 

 

Martina Boldišová

Role
Labyrint světa – Blázen

 

 

 

Dana Boušová

 

Jeden z pilířů souboru. Pamatuji si na prvé setkání s ní na semináři v roce 2001, kdy jsem oznámil odhodlání veřejně provozovat Kocmánkova intermedia: její skepse byla zdrcující. Od té doby nevynechala jediné představení kromě posledního, Karla Škréty, a i to jen proto, že je čerstvou matkou. Nedocenitelná organizačně: pomáhá s obstaráváním kostýmů, shání lidi (do souboru přivedla například Mirka Roxera). Vzpomínám, jak mi vyčítala, že hraje stále jen mužské role. Není to pravda, hrávala i čerty.

Role
O sedlském hňupu chtějícím žákem býti – Kuba
Zrcadlo masopustu – Neznaboh
Komedie o sedmi čertových osidlách – čert
Komedie o narození Páně – 1. drabant
O dvou sedlácích hádajících se o kozí chlup – Bukeš
Rozmlouvání dvou žen, Háty a Barbory, o manželství – Barbora
Komedie o svaté Jenovefě  – starý čert

 

 

 

 

Tomáš Breň

Dlouholetý spolupracovník. Představoval zemité a sarkasticky vypilované role krčmářů, doktorů, katů, biřiců a podobně. Měl hrát i v Komedii o Jenovefě, ale jeho postavu jsme nakonec škrtli. Nezapomenutelný je pro mě z Kocmánkova intermedie O sedláku u lékaře, kde hrál Doktora. Doufám, že si ještě spolu zahrajeme.

Role
Zrcadlo masopustu  – Lakomství, Nádvorník, Ožralec
Komedie o sedmi čertových osidlách – šenkýř, učitel, družba
Komedie o narození Páně – 1. král
Labyrint světa – kat
O jednom sedláku hloupým – krčmář
Fraška o kováři a Káče ze z Komedie o židovi Šilokoj – doktor
O sedláku u lékaře – Linius

 

 

 

 

Vladimír Bučko

Hrál s námi jenom v Komedii o svaté Jenovefě. Jeho slovenský přízvuk byl fascinující, nikdy bohužel nepřistoupil na to, že bude mluvit  text ve své mateřštině.

Role
Komedie o svaté  Jenovefě – sluha (kat)

 

 

 

 

Alena Buchtová

Role
O sedlském hňupu chtějícím žákem býti – Vávra
De matrimonio – hudba

 

 

 

 

Zina Crnovršaninová

Hrála vždycky s úžasným nadhledem, její takřka profesionální přístup nás uchvacoval. I proto jsem ji požádal o spolupráci v amatérském filmu, režírovaném mým přítelem, amatérským fotografem, kameramanem a režisérem Janem Kockem.

Role
O sedlském hňupu chtějícím žákem býti  – Bára, krčmářka
Zrcadlo masopustu  – Lakomství, Nádvorník

 

 

 

 

Barbora Dočkalová

Hrála v prvém představení Zrcadla masopustu v roce 2003 Smrt. Hrála ji chladně a krásně. Sama si udělala rekvizitu: velký bílý šíp.

Role
Zrcadlo masopustu – Smrt

 

 

 

 

Michal Dubský

Role
Komedie o narození Páně – svatý Josef


 

 

 

 

Tereza Duchoňová

Role
Zrcadlo masopustu – Čert

 

 

 

 

Jan Dušek

Role
Zrcadlo masopustu – Čert

 

 

 

 

Veronika Fišerová

Role
Komedie o narození Páně – 1. pastýř

 

 

 

 

Lucie Fulínová

Role
Komedie o svaté Jenovefě – služka Anka

 

 

 

 

Ondřej Hána

Role
Karel Škréta, malíř – sluha

 

 

 

 

Jarka Hasilová

Role
O dvou nemravných chrapouních – krčmářka
Zrcadlo masopustu – Kuchařka, anděl

 

 

 

 

 

Tomáš Havelka

Mám snad o sobě něco psát?! Ať o mně napíšou jiní!

Role
Labyrint světa – Stařec v bráně, otec Bukovský
Komedie o sedmi čertových osidlách – Mlynář
O ženě sedlské hladem stonající – Mamlásek
Komedie o narození Páně – 2. král
Zrcadlo masopustu – Hospodář
O sedlském hňupu chtějícím žákem býti – Krčmář
Fraška o kováři a Káče z Komedie o židovi Šilokoj – kovář
Komedie o svaté Jenovefě – hofmistr Golo
Karel Škréta, malíř – Turek z Rožmitálu

 

 

 

 

Magda Havlíčková

Role
Komedie o svaté Jenovefě – vlk a chrt


 

 

 

 

Marek Henc

Role
Komedie o svaté Jenovefě – sluha

 

 

 

 

Denisa Höfnerová

Mít Denisu v souboru bylo požehnání: spolehlivá, pečlivá, obětavá. Však taky dokázala zužitkovat své zkušenosti a svou pracovitost v amatérském divadelnictví v Atelieru PROzy a POesie APROPO.

Role
Zrcadlo masopustu
 – Anděl, Chlípnost

 

 

 

 

Jan Holub

Další z víceméně stálých členů souboru. Má nezaměnitelnou výslovnost a jeho strohý právnický výraz byl vždy zajímavým zpestřením našich představení. Na Janovi se ukazuje, jak chuť hrát jde proti nutnosti pracovat: ač by rád hrál s námi dál, jeho povinnosti jej snad definitivně odvedly od možnosti pravidelně zkoušet. Ale třeba to ještě půjde.

Role
Zrcadlo masopustu – sv. Petr, Kuchtík, Lovec
Labyrint světa – Janek Bukovský
Komedie o sedmi čertových osidlách – lakomý sedlák

 

 

 

 

Jan Hradec

Nezapomenutelné pohyby, gesta a mluva. Jeden z vůbec nejvytrvalejších členů souboru.

Role
Komedie o sedmi čertových osidlách – chudý sedlák, voják
Labyrint světa – Archanjel Michael
Zrcadlo masopustu – Hudba (buben)
Komedie o narození Páně – 3. král
Zrcadlo masopustu – Kristus, Ožralec
O jednom sedláku hloupým – Vávra
Karel Škréta, malíř – Jiří Plachý

 

 

 

 

Šárka Hribová

Spolu s Danou Boušovou služebně nejstarší členka. Nescházela snad v žádné hře. Dost často na jevišti tragicky umírala, i proto jsem rád, že ve Škrétovi konečně dojde štěstí.

Role
O dvou nemravných chrapouních – Baruše
Zrcadlo masopustu – Hospodská
Komedie o sedmi čertových osidlách – Mlynářka
Komedie o narození Páně – 2. drabant
Labyrint světa – Lidmilka Konvářů
O ženě sedlské hladem stonající – Důra
Interludia z Komedie o turecký vojně – žena sedláka
Komedie o panně Jenovefě – mladý čert
Karel Škréta, malíř – Eliška

 

 

 

 

Lenka Jelínková

Role
Zrcadlo masopustu – Anděl

 

 

 

 

Iva Jungová

Role
Zrcadlo masopustu – anděl


 

 

 

 

Míša Kabátníková

Jsem jí velmi vděčný za pomoc při inscenaci Komedie o svaté Jenovefě: vymyslela pro nás krásný nápěv kramářské písničky a doprovodila se sama na harmoniku.

 

 

 

 

Petr Kadlec

Petra přivedla do souboru jeho současná žena Táňa, tehdy Škorpová. Časy se změnily, teď je Táňa doma s dětmi a Petr s námi vytrvale hraje. Těším se, opravdu a neskrývaně, že přivitám v souboru celou rodinu včetně dětí.

Role
Komedie o sedmi čertových osidlách – opilec, malíř Tomáš a jeho duch
Komedie o narození Páně – 3. drabant
Labyrint světa – Otec Labyrinta, krevní soudce
O jednom sedláku hloupým – Vávra
O sedláku u lékaře – Corydon
Komedie o panně Jenovefě – falckrabě Štyfríd
Karel Škréta, malíř – Waldorf z Hubenšteina

 

 

 

 

Jan Kafka

Role
Komedie o narození Páně – Herodes
O ženě sedlské hladem stonající – Rumiplot

 

 

 

 

Linda Kaizrová

Role
O dvou nemravných chrapouních – Kuba

 

 

 

 

Martin Kalista

Role
Zrcadlo masopustu – Čert

 

 

 

 

Marie Klichová

Nazpívala za klavírního doprovodu Egliho Priftiho písničky ke Svobodově hře Karel Škréta, malíř. Poprvé v našich dějinách jsme užili reprodukovanou hudbu.

 

 

 

 

Helena Kopecká

Nadšená herečka prvých intermedií. Napsala o tom text, který si můžete přečíst: Sedláci a chrapouni.

Role
O sedlském hňupu chtějícím žákem býti – Rejna, krčmářka

 

 

 

 

Karolína Körberová

Mám od ní pořád buben!

Role
Labyrint světa – Anka Bukovská

 

 

 

 

Jiří Koťátko

Zahrál ve Zrcadle masopustu naprosto fascinujícího Lucifera! Užitečný i jako hudebník, hrál nám na housle. Teď výborný fotograf.

Role
Zrcadlo masopustu – Lucifer
Komedie o sedmi čertových osidlách
 – rychtář, hudba

 

 

 

 

Eva Křečková

Obětavá spolupracovnice, vyrobila si kostým s hady, netopýry apod., aby vypadala jako braunovská Závist (viz foto).

Role
Zrcadlo masopustu – Pohůnek, Závist
Komedie o sedmi čertových osidlách – Pejcha, Lenoch

 

 

 

 

Tereza Kubínová

Vykonala mnoho užitečné práce, hrála na housle, vymýšlela aranže atd. Lepší fotku jsem nenašel.

Role
Komedie o narození Páně – hudba
Interludia z komedie o turecký vojně – dcera

 

 

 

 

Olga Kuthanová

Kdo by nechtěl mít v souboru holku, co hraje na basu a krásně zpívá? Olga je teď už profesionální hudebnice, a přestože bych s ní zase rád něco připravil, nedělám si iluze, že na to bude mít čas... Posuďte: http://www.olgakovarikova.estranky.cz/

Role
Zrcadlo masopustu – Čert
Komedie o sedmi čertových osidlách – Opovědník, 2. služebník Lenochův, hudba

 

 

 

 

Marta Lažánková

Role
O sedlském hňupu chtějícím žákem býti – Mikeš, syn krčmářův

 

 

 

 

Šárka Lenochová

Pečlivá a pilná Šárka! Vždycky u sebe měla nepochopitelně všecko: nitě, lepenku, nůžky, kde to brala, věru nevím. Hrála s námi tři roky.

Role
Zrcadlo masopustu – Slepec, Hněv, čert
Komedie o sedmi čertových osidlách – žena lakomého sedláka
Labyrint světa – čarodějnice

 

 

 

 

Kristýna Ludvíková

Pomáhala nám s hudbou už od představení prvých intermedií v Popovicích na festivalu Různá kolečka a divné páčky. Lepší fotku nemám...

 

 

 

 

Petra Martinovská

Role
Komedie o narození Páně – 2. pastýř
O dvou sedlácích hádajících se o kozí chlup – Kačenka

 

 

 

 

Lucie Mašová

Role

Komedie o svaté Jenovefě – laň

 

 

 

 

Helena Mázlová

Optimismus a nadšení Heleny nám vždycky pomohlo.

Role
Intermedia, O dvou nemravných chrapouních – Bárta
Zrcadlo masopustu – Prolog, diblík

 

 

 

 

Michaela Menclová

Role
Fraška o kováři a Káče ze z Komedie o židovi Šilokoj – Káča

 

 

 

 

Jan Moc

Role
Komedie o sedmi čertových osidlách – posel, opilec, hudba

 

 

 

 

Markéta Náměstková

Role
Komedie o sedmi čertových osidlách – anděl

 

 

 

 

Jaromír Nosek

Pomohl nám svým mužným zpěvem v Komedii o narození Páně.

Adéla Novotná

Opravdu se těším, až se Adéla zase vrátí k jakémukoliv druhu divadelničení. Její proslovy před či po zkouškách a představeních se dají srovnat s pověstnými diskusemi v šatně hokejových týmů po zpackaných dvou třetinách, po nichž následuje strhující poslední třetina a famózní vítězství.

Role
Zrcadlo masopustu – Obžerství, anděl, služebník
Komedie o sedmi čertových osidlách – 1. služebník Lenochův, dcera mlynářská Františka
Labyrint světa – matka Bukovská
Komedie o svaté Jenovéfě – sloužící

 

 

 

 

Michal Oliva

Role
O ženě sedlské hladem stonající – doktor (prokurator)
Komedie o narození Páně – Velekněz

 

 

 

 

Markéta Palounková

Role
O dvou nemravných chrapouních – Mach

 

 

 

 

Lucie Peisertová

Opravdová osobnost amatérského "pedagogického" divadelničení. Hrála dlouho s Věrou Brožovou a Milošem Sládkem, jsem rád, že neodmítla mou prosbu o účast na našich představeních. Hraje s úžasnou noblesou, má nápady, a navíc je i organizačně obětavá. Myslím, že bez ní by bylo všechno těžší.

Role
Komedie o panně Jenovefě – Jenovefa
Karel Škréta, malíř – Lidmila

 

 

 

 

Jana Petříková

Tuto útlou dívku jsem donutil hrát obhroublého sedláka Klemperu, ale zvládla to!

Role
O dvou sedlácích hádajících se o kozí chlup – Klempera, hudba
Komedie o narození Páně – anjel

 

 

 

 

Monika Plášilová

Spolu s Danou Boušovou ztvárnily nedivadelní text Rozmlouvání dvou žen o manželství, dodnes mají mou úctu.

Role
Rozmlouvání dvou žen, Háty a Barbory, o manželství – Agáta

 

 

 

Marie Preclíková

Nezapomenutelné jsou scény matky Jenovefy se synkem Šmercenrajchem; a co teprve, když se na scéně objevil jeho otec Štylfríd!

Role
Komedie o panně Jenovefě – legát, synáček Šmercenrajch
Komedie o narození Páně – 3. pastýř
O ženě sedlské hladem stonající – Karásek

 

 

 

Jan Prucek

Oslovení Honzy Prucka a jeho souhlas s vystupováním ve Svobodově veselohře Karel Škréta, malíř dalo říz jazykově náročným scénám.

Role
Karel Škréta, malíř – Girolamo Marchetti

 

 

 

 

Jana Rejšková

Role
Zrcadlo masopustu – čert

 

 

 

 

Miroslav Roxer

Přivedla jej Dana Boušová. Mirek má na tváři jakoby stále dětský úsměv, což je zvlášť působivé v tragických scénách (jsou-li v lidovém divadle nějaké...).

Role
Zrcadlo masopustu – Pacholek, Hráč
Komedie o sedmi čertových osidlách – syn Vencl
Labyrint světa – Labyrint
De matrimonio – blázen

 

 

 

 

Tereza Schautová

Pomáhala nám s hudbou v komedii Labyrint světa.

 

 

 

 

Jitka Sochová

Spolupráce s Jitkou Sochovou a s jejím souborem Villanella byl zcela novou zkušeností. Bylo to pro děti z tohoto souboru asi trošku náročné a myslím, že i Jitku to stálo dost sil, ale výsledek byl krásný. Vážím si i elegantního ztvárnění anděla ve hře o Jenovefě.

Role
Komedie o svaté Jenovefě – Anděl

 

 

 

 

Lenka Stuchlová

Role
Zrcadlo masopustu – anděl

 

 

 

 

Dana Svátová

Role
Labyrint světa – hudba

 

 

 

 

 

Táňa Škorpová

Další z významných členů souboru se zodpovědným přístupem a řadou nápadů. Těším se, že se někdy ke hraní vrátí, zatím její rodinu reprezentuje její muž Petr Kadlec.

Role
Zrcadlo masopustu – Chlípnost
Komedie o sedmi čertových osidlách
 – dcera Důra

 

 

 

 

Markéta Špinková

Role
Komedie o svaté Jenovefě – čarodějnice

 

 

 

 

Zdeněk Švejda

Role
Interludia z komedie o turecký vojně – sedlák

 

 

 

 

Petr Šulc

S Petrem jsme absolvovali jediné vystoupení se Zrcadlem masopustu na Kuksu v roce 2003. Zážitek to byl ovšem nezapomenutelný, jak pamětníci jistě potvrdí. Představení celkem obvyklé, ale ten večer... Fotku nemám.

 

 

 

 

Adéla Urbanová

Na jejího blázna – Hanswursta rád vzpomínám.

Role
Komedie o svaté Jenovefě
– blázen

 

 

 

 

Ludmila Vacková

Mrštná a šikovná herečka i hudebnice s citem pro rytmus děje.

Role
O jednom sedláku hloupým – Marta, hudba
De matrimonio – hudba

 

 

 

 

Andrea Vašíčková

V roli Panny Marie byla jako postava z barokního obrazu.

Role
O dvou sedlácích hádajících se o kozí chlup – Káča
Komedie o narození Páně – Panna Maria

 

 

 

 

Karel Vepřek

Se známým písničkářem jsme absolvovali jediné představení v Kobylisích, jako náhradu za sebe jej sehnala Míša Kabátníková.

 

 

 

 

Václav Veselý

Vašek Veselý se stal zásadním členem souboru už v roce 2004, jeho výrazný projev se uplatňuje i v současnosti v postavě Karla Škréty (kterému je i podobný!).

Role
Komedie o sedmi čertových osidlách – Hněvivej, syn Janek
Labyrint světa – Čert
Komedie o panně Jenovefě – kuchař Drakones
Karel Škréta, malíř – Karel Škréta

 

 

 

 

Pavla Veverková

Pavla byla užitečná jako hudebnice, doprovázela nás na flétnu.

Role
O jednom sedláku hloupým – Háta, krčmářka, hudba
Komedie o narození Páně – hudba

 

 

 

 

Martin Wagenknecht

Role
Interludia z komedie o turecký vojně – verbíř

 

Tomáš Havelka

Stránky vytvořil Tomáš Havelka
Poslední aktualizace této stránky: 31.03.2011 12:03:07